เรื่องหวยปิงปองส่วนใหญ่มักจะไม่มีปัญหาในการจ่ายเงิน สำหรับการเล่นหวยปิงปองในเขตต่างจังหวัด เท่าที่ได้สอบถามมา พบว่าแถวตลาดแม่กลอง พบว่าเริ่มมีการเล่นการพนันกันมาได้ประมาณสี่สิบปีมาแล้ว สมัยนั้นเล่นกันวันละสองรอบ โดยรอบเช้าออกเที่ยง ส่วนอีกรอบหนึ่ง จะออกเวลาห้าโมงเย็น ผู้เล่นหวยปิงปองส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้าน แม่ค้า คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในต่างจังหวัด เพราะคนกลุ่มนี้จะรู้จักกันไปหมด ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าจะไม่โดนโกง เหมือนกับเวลาเห็นเขาตะโกนคุยกัน แต่ยังมีข้าราชการครูบางคนที่เล่นหวยชนิดนี้ ตำรวจก็มีบ้าง แต่มักจะเซ็นไว้ไม่ค่อยจ่าย ชอบทิ้งไว้กับโต๊ะบ่อนบาคาร่าออนไลน์ ผู้เล่นจะมีอายุตั้งแต่ สิบแปดปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทำงานแล้ว และคนสูงอายุที่อยู่กับบ้าน วงเงินในการเล่นหวยปิงปอง ถ้าผู้เล่นเป็นแม่บ้านทั่วไป จะแทงตั้งแต่คนละสิบถึงห้าสิบบาทต่อรอบ

 

แม่ค้าพ่อค้าจะพากันแทงหวยปิงปอง จะแทงในวงเงินที่ประมาณหนึ่งร้อยถึงห้าร้อยบาทต่อรอบ แต่ถ้าเป็นนักเล่นจะแทงมากหน่อย ครั้งละประมาณหกพันถึงหนึ่งหมื่นบาท รูปแบบการแทงที่มักใช้ในวงเงินต่อครั้งสูง หรือแทงหนัก ได้แก่ การแทงวิ่ง หรือแทงเลขเดียว ในกรุงเทพมหานครวงเงินหมุนเวียนที่เล่น ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเขต ว่าเขตใหญ่ หรือเขตเล็ก ถ้าเขตใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ สามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทต่อรอบ ส่วนเขตเล็กจะอยู่ที่วงเงินประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันถึงสามหมื่นบาทต่อรอบ ทั้งนี้ก็ต้องดูความสัมพันธ์ กับเศรษฐกิจการเล่น ในบ่อนคาสิโนออนไลน์แถบพื้นที่นั้นด้วย ในต่างจังหวัดส่วนมากทั้งตลาดจะมีเจ้ามือเพียงเจ้าเดียว เช่น ที่ตลาดแม่กลองมีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณสี่หมื่นถึงหกหมื่นบาทต่อรอบ เจ้ามือที่นี้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ขณะเดียวกันเป็นเจ้ามือหวยปิงปองไปด้วย

 

โดยทำมาประมาณสิบกว่าปีมาแล้ว ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นคนขายหวยใต้ดินและหวยปิงปองหรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าเป็นเสมียนมาก่อน พอเจ้ามือคนเก่าเลิก จึงเข้ามาทำแทน มีการเล่นวันละสองรอบ โดยจะออกรอบตอนเช้าตอนเที่ยง และรอบตอนบ่ายตอนห้าโมงเย็น เช่นเดียวกับที่ตลาดมหาชัยซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกัน เพียงแต่ที่ตลาดมหาชัยมีผู้เล่นมากกว่า และวงเงินหมุนเวียนสูงกว่าด้วย ในเขตเล็กๆ ที่มีคนขายหรือเสมียนสามถึงห้าคน แต่ถ้าเป็นเขตใหญ่ อาจจะมีเสมียนมากกว่าสิบคน โดยแต่ละคนจะมีลูกค้ามาแทงพนันประมาณยี่สิบถึงห้าสิบคน ในวงเงินรวมประมาณสามพันถึงหนึ่งหมื่นบาทต่อรอบ คนที่ขายหวยปิงปองจะได้รับเงินประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ของยอดขายตามประเภทของการแท่งในแต่ละรอบ


ติดต่อสอบถามฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ ::
Tel. 081-111-1111 (24 ชั่วโมง ทุกวัน)

mail_logo_rgb_webหรือติดต่อได้ที่ ::
E-Mail : info@ppikanto.org